Selv skoling

Skrevet af Martin Krogager til .

Flere elever har gennem tiden spurgt til muligheden for at låne skoleskærme med hjem med henblik på at kunne træne f.eks. ground handling. De fleste af jer har også oplevet en vis modvilje fra os instruktører.

Neden for er uddrag fra en frisk uheldsrapport som jeg håber kan give lidt forståelse for hvorfor vi (instruktører) ofte er tilbageholdende med udlån af klubbens glidere.
(Det er ikke en PG-Fyn elev)
Jeg kan sagtens forstå elevens frustration over ikke at "være kommet i gang". Og måske følt at det skyltes manglende opmærksomhed fra en instruktør. Men det kan altså gå temmelig galt hvis man tager sagen i egen hånd uden den forødende instruktion og erfaring.

"Jeg var på (skrænten) med min klub,(…) hvor jeg er elev. Der var masser af piloter og elever i området, da vejret var perfekt. Jeg fik en fin tandemtur med en af de erfarne piloter. Jeg var egentlig kommet i håb om at øve groundhandling og måske glide lidt under de gode forhold ved kysten. Men instruktørerne var alle sammen travlt beskæftiget, og jeg har fra tidligere fået forståelsen af, at de gerne vil godkende, inden eleverne begynder at groundhandle i nærhed af skrænterne. Af denne grund og fordi jeg skulle til noget konfirmation senere på eftermiddagen, kørte jeg derfor, efter en del venten, hjemad. På vej hjem fik jeg den ide at groundhandle på (…), så jeg i det mindste havde fået lidt personlig læring ud af dagen. Da jeg nåede ud på (stedet, der ligger inde i landet), kunne jeg godt mærke nogle meget kraftige vindstød, men mente at det nok skulle gå alligevel. Under groundhandlingen fik jeg på et tidspunkt vendt mig om i flyveretningen. Et kraftigt langvarigt vindstød fik pludselig fat i min paraglider og jeg blev revet kraftigt baglæns, samtidigt med jeg blev drejet rundt. Derved fik jeg et kraftigt vred i mit venstre ben. Jeg hørte et højt knæk og vidste godt at det var galt. Jeg blev kørt til skadestuen, hvor jeg fik røntgenundersøgelser. Det har vist sig at jeg fik en spiralfraktur i fibula og en fraktur nederst i underbensknoglen også. På tordag er jeg blevet bedt om at komme til (sygehuset) for at få tjekket om et ledbånd i anklen også er revet over. Dette skal foregå i fuld narkose. Til orientering har chef-instruktør i (klubben) bedt mig om at lave denne hændelsesrapport”

Lesson learned: Eleven ground-handlede på eget initiativ og kom til at gøre det under uforsvarlige forhold. Hændelsen bør bringes til instruktørernes kendskab, så erfaringen indgår i deres instruktion fremover.

 

Vi (instruktører) vil også gerne have en god dag, og det bliver det kun hvis alle kan bruges igen næste dag.