Optræks teori

Skrevet af Martin Krogager til .

Hej alle.

Vi er kommet lidt bagud på uddannelse af spilfører og teori for optræksbevis, og det skal vi have rettet op på.
Derfor vil der inde længe komme et par aftner /kurser med optræksteori.

Der kan være 2 årsager til at man skal deltage:

A) Man ønsker at få et optræksbevis.
B) Man har OT bevis og ønsker at beholde det i 2020.

Dvs. Har man ikke teorien på plads til 2020 har man heller ikke OT bevis i 2020.
Og dermed heller ikke SP-Trin 5. Ja – du læste rigtigt…
En del blev opgraderet fra PP4 til de nye SafePro trin 5. Og For Trin 5 Piloter gælder nu at man selvstændigt skal kunne gennemfører et optræk.

Krav for at opnå /beholde optræksbevis:
1) VFR bevis.
2) Have deltaget i teori /samt gennemført min. 25 starter /optræk.
3) Selvstændig pilot. (dvs. trin 4 eller 5).
De fleste af jer har 25 starter - dem som ikke har det, skal selvfølgelig ud og trækkes op.

Krav til spilførerbevis:
1) Har deltaget i teori.
2) Samen med en instruktør har foretaget minimum 25 optræk af andre piloter.

For at tilgodese alle kommer der 2 kurser, et på dansk, og et på engelsk.

Deltagerne som må hive sig gennem en aften med chefinstruktøren på engelsk er på plads. Og bliver arrangeret af Markus.

Resten har Anja lovet at finde sted og dato til. Mht. hvem der kan og ikke kan. Dem hvis PP5 er i farezonen vil blive prioriteret mht. til deltagelse ift. andre som ikke "har noget at tabe"

På den lange bane vil optræksteori blive en del af den alm. skoling, så har man ikke mulighed nu, må /kan man deltage sammen med de kommende elever på et senere tidspunkt.

Ovenstående gælder langt størstedelen af klubben, er du i tvivl er du nok at finde på deltagerlisten ;)

OBS OBS…
Der har været arbejdet ihærdigt på nyt materiale omkring optræk af paraglidere. Men jeg bliver ikke færdig til i år.
Derfor er det officielle materiale:
1) Drifthåndbogen del 250.: Regler for optræk af hangglidere/paraglidere:
2) Den gamle bog fra 2003 som officielt er gællende. (Man kan udelade afsnit som er specifikke for optræk af HG. )
Begge dele finde man her: http://filer.pgfyn.dk/

Jeg vil tage udgangspunkt i drifthåndbogen del 250 + slids fra det nye materiale på selve aftenen.

 

// Martin