Økonomi

Sendt til Nyheder

Opdateret 9/4 2019
Grundet nye regler for uddanelse, har vi ændret regnestykket. Prisen er den samme, men du skal nu selv betale for medlemsskab i hhv. klub og hos DHPU (Dansk Hangglining & paragliding Union)
Begge dele er 400,- kr. /årligt - Det er nu ikke længere en del af klolingen, men betales særskildt.
Resultatet er det samme: uddanelse koster 8000,- + lovpligtig forsikring.

For indmeldelse /start på skoling efter 9. april 2019 er skolings udgiften:    7200,-
Og inkluderer:

 • Lån af komplet udstyr indtil PP4.
 • Nødvendige spilstarter (optræk) til PP4 (normalt omkring 60 – 80 starter).
 • Bøger & teorimateriale.
 • Godkendt uddannelsesplan og logbog.
 • Skrænt træning /flyvning – vi sørger for instruktører.
 • Klubtur til alperne (bjergflyvning) - vi sørger igen for instruktører.

Hvad er ikke med:

 • Lovpligtig (fly) ansvars forsikring  Pt. er den:        650,- /år.
 • Klubkontinget       : 400,-
 • DHPU kontingent  : 400,-
 • Transport.
 • VFR bevis.
 • SIV: (Sikkerheds træning) Er ikke et krav – men anbefales.
 • Transport /mad (f.eks. klubturer) er for egen regning.

Øvrige priser pr. 1/1 2019:

Optræk : 35,-
Tandemflyvning : 400,-

Årlig klubkontinget       : 400,-
Årlig DHPU kontingent  : 400,-
Lovpligtig fly (ansvars) forsikring  Pt. er den:  650,- /år.

Dvs. årlig udgift til veligeholdelse af certifikat: 1450,- /år.