Skoling /uddanelse

Skrevet af Martin Krogager. Sendt til Offentlige Sider

Lidt om hvordan vi lære dig at flyve.

Uddannelsen - sker efter SafePro Para systemet, et internationalt anerkendt uddannelsesforløb for paraglider. Vi er organiseret under Dansk Hanggliding og Paragliding Union. Som i samarbejde med Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) udarbejder regler og retningslinjer for vores uddannelse og flyvning.
Mere om DHPU her: www.dhpu.dk/paragliding/

Uddanelsen delt op i 4 trin , og hvert trin er en kombination af teori og praktisk træning.

Kort fortalt ser de enkelte trin i grunduddanelsen således ud:

  1. Nedflyvning - Det er her du lære at starte og lande, vi lægger stor vægt på du bliver fortrolig med udstyret, og forberedelse af flyvning.
    Når du er sikker i ding start kommer du ud og flyve - i ca. 1 meter over jorden så du kan træner landing.
    Der ud over skal grundlægende teori og begræber på plads inden vi går videre.
  2. Højdeglidning - Er grundlæggende en forlængelse af trin 1. Men du vil nu gradvist komme højdere op, målet er flyvning i omkring 150 - 250 meters højde, samt øvelser i indflyvning.
  3. Grundlæggende flyveteknik - Paragliding er mere end 3 min. flyvetid, så der skal øves flyvning i løft, samt kontrol med skærmen under flyvning.
    Skræntflyvning. Når vejeret tillader det køre vi til kysten og træner krydsstart, skæmkontrol samt skræntflyvning. Skærmkontrol ved optræk og skræntflyvning er vidt forskellig. Så vær forberedt på at du ikke kommer i luften de første par gange.
  4. Pilot - Sidste trin inden man er pilot og kan flyve uden instruktør. Nøgleordne er flyvning i løft og turbulens. Men ligeså vigtigt skal du være fortrolig med de ting som du har lært. OG der udstedes ikke certifikat før både du og din instruktør er enige.

Klubben lægger stor vægt på at du faktisk har lært at flyve, og du selv føler du er klar til at flyve selvstændigt uden instruktør. Og selv om man er trin 4 er det ikke forbudt at spørge hvis man bliver i tvivl.

 

I praksis....

De fynske skrænter egner sig dårligt til elever. Og tidligere tog det typisk mellem 2 & 4 år at få er paraglider certifikat her på Fyn.

I PG-Fyn har vi valgt uddannelsen med spilstart (optræk) som det kendes fra f.eks. svævefly. Det har nogle fordele, dels er sikkerheden bedre, dels er der langt flere flyve /øvedage.

Dernæst har vi valgt at skole i hold, hvilket der er flere grunde til - men mere om det på introdagene.
Men det betyder at man i starten er en del af en gruppe, og det dermed vil være essentielt at viser lidt solidaritet i forhold til resten af holdet. Dvs. vi forventer man gør hvad man kan for at være med til træning og teori.
Udgangspunktet er at det er dig som vil lære at flyve - ikk?

MEN: Selv om der normalt er flere øvedage med optræk, betyder ikke at det kan gøres på 1/10 af tiden - målt i timer.

Der skal stadig væk trænes flyvning - og det er nu en gang svært hjemme under dynen!

 

Tid - Hvor hurtigt kan man lære det.

Det kommer an på forventningen. Hvis du har en aftale med National Geograpic og et filmhold om at krydse Sydpolen i PG med Motor - så forvent en 5 - 10 år træning. Et sådan projekt kræver en del mere viden og erfaring.

Instruktørerne er frivillige, så derest tid, din tid og vejeret skal gå op.
Vejeret er temmelig svært at regulere, så der er kun dig og instruktørerne som kan tilpasse deres tid. Og det kræver lidt fleksibilitet. Så jo m,ere fleksible man er, jo hurtigere kan det gå.
Instruktørerne er selv piloter, og mange har det som deres primære fritids interesse - dvs. der er plads i kalenderen. Så det er ofte op til dig og hvor aktiv du kan være.

Som at tage et kørekort - nogen er lidt hurtigere, andre ikke, det er ikke så vigtigt. Men det er vigtigt at du har lysten og kan afsætte tid til det. Typisk bruger vi weekender, men hvis der er tilslutning tager vi også et par nogle dage efter fyraften.

Det nye uddanelses program er kun få måneder gammelt, og vi mangler stadig erfaring med tidsforbruget.
Med det gamle system regnede vi med ca. 80 timer til PP2 og 60 timer til PP3 (Pilot)
- Vi forventer at det vil blive ca. det samme med det nye.

Realistisk

Kan man afse ca. hver anden weekend gennem sommeren og efteråret, og med almindeligt dansk sommervejr så vil den grundlæggende træning til trin 4 som regl kunne være på plads inden næste forår.
Nogen vælger at tager sidste trin (4) i det efterfølgende foråret. og dermed blive pilot omkring sommerferien.

Så er der planlagt en jordomrejse eller skal du til 10 konfirmationer og 5 x barnedåb, eller noget helt tredje. Så er det måske ikke i år man skal igang. Er det noget midt i mellem så kom forbi til introdag, og få en snak med instruktøren om det.